Manja slova Veća slova RSS
>

Konferencija „Razmjena iskustava o procesu reforme obrazovanja”

Konferencija „Razmjena iskustava o procesu reforme obrazovanja”
Datum objave: 10.10.2019 09:43 | Autor: Zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


U organizaciji Zavoda za školstvo je 8. i 9. oktobra 2019. godine održana konferencija „Razmjena iskustava o procesu reforme obrazovanja”.

U radu Konferencije su učestvovali predstavnici obrazovnih institucija iz Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Konferenciju su otvorili gospođa Arijana Nikolić Vučinić, generalna direktorica Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete i gospodin Rešad Sijarić, direktor Zavoda za školstvo.

Konferencija je organizovana sa ciljem poređenja osnovnih principa i ciljeva obrazovnih politika i njihove implementacije u praksi, razmjene iskustava, uspostavljanja bolje saradnje među institucijama regiona, kao i stvaranja pretpostavki za ujednačavanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja.

Učesnici su tokom dvodnevnog rada prezentovali karakteristike obrazovnog sistema i nadležnosti institucije koje predstavljaju, prednosti i izazove sa kojima se susreću prilikom implementacije obrazovnih politika, kao i primjere dobre prakse. Poseban naglasak je dat sljedećim temama: Utvrđivanje kvaliteta rada u obrazovno-vaspitnim ustanovama i Ključne kompetencije sa posebnim fokusom na implementaciju STEM kompetencija, kao i preduzetničke i digitalne kompetencije.

PROGRAM RADA


08. oktobar 2019.

10:00 – 10:30 Otvaranje konferencije

Arijana Nikolić – Vučinić, generalna direktorica, Direktorat za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje, Ministarstvo prosvjete
Rešad Sijarić, direktor, Zavod za školstvo, Crna Gora

10:30 – 13:00 PRVA SESIJA Ključni aspekti u obrazovnim politikama

Dr Stanka Preskar, zamjenica direktora, Zavod za školstvo, Republika Slovenija, prezentacija
Dr Tanja Šijaković, savjetnica koordinatorka, Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Republika Srbija prezentacija 
Viktorija Vranešić, prof, viša savjetnica za informatiku, računarstvo i tehničku kulturu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Republika Hrvatska, prezentacija 
Sudo Marić, pomoćnik ministra za obrazovanje, Bosna i Hercegovina, prezentacija 
Zekirija Hasipi, direktor, Biro za razvoj obrazovanja, Sjeverna Makedonija
Vidosava Kašćelan, samostalna savjetnica, Zavod za školstvo, Crna Gora, prezentacija 14:30 – 16:00 DRUGA SESIJA Utvrđivanje kvaliteta u obrazovnom procesu

Panel diskusija

Uvodno izlaganje Radovan Popović, pomoćnik direktora, Zavod za školstvo, Crna Gora, prezentacija 
Dr Gordana Čaprić, pomoćnica direktora, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Republika Srbija, prezentacija
Ljiljana Samardziska-Panova, savjetnica, Biro za razvoj obrazovanja, Sjeverna Makedonija
Sudo Marić, pomoćnik ministra za obrazovanje, Bosna i Hercegovina
Dragana Dmitrović, direktorica, Ispitni centar, Crna Gora
Dr Tanja Rupnik Vec, načelnica, Centar za kvalitet i istraživanje, Zavod za školstvo, Republika Slovenija, prezentacija 
Zoja Bojanić, direktorica, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica
09. oktobar 2019.


9:00 – 11:00 PRVA SESIJA Ključne kompetencije

Ključne kompetencije – Socijalne i emocionalne vještine, Anđa Backović, Zavod za školstvo, Crna Gora

Panel diskusija Ključne kompetencije STEM

Uvodno izlaganje Dobrivoje Lale Erić, Centar za promociju nauke, Beograd, prezentacija 

Dr Tanja Rupnik Vec, načelnica, Centar za kvalitet i istraživanje, Zavod za školstvo, Republika Slovenija, prezentacija 
Antonela Czwyk Marić, viša savjetnica za matematiku, Agencija za odgoj i obrazovanje, Republika Hrvatska
Ljiljana Samardziska-Panova, Biro za razvoj obrazovanja, Sjeverna Makedonija
Karmela Zlomislić, stručna savjetnica za srednjoškolsko obrazovanje, Ministarstvo prosvjete, Bosna i Hercegovina, prezemtacija 
Prof. dr Jovan Mirković, „Fondacija Prona“, Crna Gora, prezentacija 
Boris Ćurković, rukovodilac projekta, „Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore“, Crna Gora, prezentacija


11:30 – 13:00 DRUGA SESIJA Ključne kompetencije

Panel diskusija Preduzetničko učenje

Uvodno izlaganje Prof. dr Dragana Radević, UDG, Crna Gora, prezentacija 

Dr Stanka Preskar, zamjenica direktora, Zavod za školstvo, Republika Slovenija, prezentacija 
Ljiljana Samardziska-Panova, savjetnica, Biro za razvoj obrazovanja, Sjeverna Makedonija
Haris Idriz, direktor, Gimnazija Mostar, Bosna i Hercegovina
Dr Gordana Čaprić, pomoćnica direktora, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Republika Srbija prezentacija
Zoja Bojanić, direktorica, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica, prezentacija 


14:00 – 14:30 OBILAZAK - Gimnazija „Slobodan Škerović“, Podgorica


14:30 – 16:00 TREĆA SESIJA Ključne kompetencije

Panel diskusija Digitalna pismenost

Uvodno izlaganje Nevena Čabrilo, Zavod za školstvo, Crna Gora prezentacija

Viktorija Vranešić, prof, viša savjetnica za informatiku, računarstvo i tehničku kulturu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Republika Hrvatska, prezentacija 
Ljiljana Samardziska-Panova, savjetnica, Biro za razvoj obrazovanja, Sjeverna Makedonija
Haris Idriz, direktor, Gimnazija Mostar, Bosna i Hercegovina
Dr Nataša Anđelković, savjetnica koordinatorka, Centar za razvoj programa i udžbenika, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Republika Srbija
Dr Gordana Čaprić, pomoćnica direktora, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Republika Srbija prezentacija 
Prof. dr Božo Krstajić, Elektrotehnički fakultet, Crna Gora


16:00 – 16:30 ZATVARANJE KONFERENCIJE