Manja slova Veća slova RSS
>

Istraživanje „Korupcija u obrazovanju“

Istraživanje „Korupcija u obrazovanju“
Datum objave: 02.10.2018 13:50 | Autor: Zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Zavod za školstvo je u okviru Akcionog plana programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za 23. i 24. poglavlje bio u obavezi da realizuje aktivnosti u oblasti korupcije u obrazovanju. Jedna od ključnih aktivnosti podrazumijeva realizaciju istraživanja sa učenicima osnovne i srednje škole. Istraživanje je obavljeno u 17 opština u Crnoj Gori , u 47 škola, od čega 28 osnovnih i 19 srednjih škola. Istraživanjem je obuhvaćeno 1702 učenika  983 učenika osnovne i 719 učenika srednje škole.

Anketiranje učenika je obavljeno tokom maja 2018. godine. Istraživanjem smo željeli ispitati mišljenje učenika o tome koliko su informisani/e o temama koje se tiču mita, korupcije, podmićivanja i slično; ko su im najčešće izvori informacija o korupciji; kakva je uloga škole u informisanju učenika o korupciji; koliko su sposobni da prepoznaju korupciju u svom okruženju; koliko je po njihovom mišljenju korupcija zastupljena u društvu, i u obrazovanju; u kojim situacijama je korupcija zastupljena u obrazovanju; koliko je korupcija zastupljena u njihovoj školi; koliko su spremni da prijave korupciju, i u kome bi je prijavili; koliko su spremni da i sami učestvuju u koruptivnim radnjama i u kojoj mjeri je zastupljena praksa odražavanja privatnih časova u školama. Izvještaj o realizovanom istraživanju možete pogledati ovdje.

Nakon sprovedenog istraživanja Zavod za školstvo planira da u oktobru realizuje savjetovanje sa predstavnicima đačkih parlamenata svih osnovnih i srednjih škola i nastavnicima koji koordiniraju njihovim radom. Nakon savjetovanja škole su u obavezi da realizuju određene aktivnosti sa učenicima sa ciljem podizanja svijesti o pojavi korupcije u obrazovanju i uopšte, kao i o odupiranju izazovima koje korupcija sa sobom nosi.