Manja slova Veća slova RSSVijesti

17.07.2018.

Foto konkurs za učenike - „Tragovima Njemačke u Crnoj Gori“

Foto konkurs za učenike - „Tragovima Njemačke u Crnoj Gori“ Povodom kulturne manifestaciji „Dan Njemačke u Podgorici“ koja se održava 25.09.2018.godine, Ambasada SR Njemačke, Njemačka turistička zajednica (DZT), Goethe Institut u Beogradu i Centralna uprava za školstvo u inostranstvu, kao i avio kompanija Ryanair, organizovali su foto konkurs „Tragovi Njemačke u Crnoj Gori“. Konkurs je bio otvoren za sve učenike i učenice koji uče njemački jezik u Crnoj Gori.

03.07.2018.

Ljetnja škola jezika i kulture “Crna Gora - moja postojbina”

Ljetnja škola jezika i kulture “Crna Gora - moja postojbina”

Škola pod nazivom „Crna Gora - moja postojbina” u organizaciji Uprave za dijasporu i Zavoda za školstvo, realizovaće se po dvanaesti put u odmaralištu „Lovćen-Bečići” na Ivanovim koritima od 20. do 30. jula. Dvanaestu ljetnju školu će pohađati 62 polaznika, uzrasta od 9-15 godina, iz 10 zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Turske, Njemačke, Velike Britanije i Kanade.

02.07.2018.

Održan sastanak "Mreža za razvoj nastavnika i uspostavljanje saradnje u oblasti razvoja nastavnika u Jugoistočnoj Evropi"

Održan sastanak "Mreža za razvoj nastavnika i uspostavljanje saradnje u oblasti razvoja nastavnika u Jugoistočnoj Evropi"

Predstavnici Crne Gore učestvovali su na inicijalnom sastanku pod nazivom Mreža za razvoj nastavnika i uspostavljanje saradnje u oblasti razvoja nastavnika u Jugoistočnoj Evropi, koji je u organizaciji ERI SEE (Education Reform Iniciative of South Eastern Europe) i ETF (Europian Trening Fondation) održan 28. juna u Beogradu.

29.06.2018.

Nacionalna akademija o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava „Demokratska kultura škole – od teorije ka praksi“ završila rad

Nacionalna akademija o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava „Demokratska kultura škole – od teorije ka praksi“ završila rad

Na Cetinju je realizovana prva Nacionalna akademija o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava koju je organizovao i podržao Zavod za školstvo, u periodu od 25. do 29. juna 2018. Akademija je nastala na iskustvima Regionalnih ljetnjih akademija „Ljudska prava u akciji“ koje su održavane u peridu 2012. do 2017. godine, a koje su organizovane u saradnji sa Savjetom Evrope i Vergalend centrom iz Norveške.

21.06.2018.

Javna rasprava o predmetnim programima za osnovno muzičko i baletsko obrazovanje

Javna rasprava o predmetnim programima za osnovno muzičko i baletsko obrazovanje

Zavod za školstvo organizuje javnu raspravu o predmetnim programima za osnovno muzičko i baletsko obrazovanje. Vaše predloge i sugestije možete dostaviti na mejl: bojana.nenezic@zzs.gov.me do 2. jula 2018. godine. Radnu verziju predmetnih programa možete naci ovdje.

20.06.2018.

Nacionalna ljetnja akademija o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava

Nacionalna ljetnja akademija o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava

Nacionalna ljetnja akademija o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava održaće se po prvi put na Cetinju u periodu od 25. do 29. juna 2018. godine. Tema Ljetnje akademije je „Demokratska kultura škole – od teorije ka praksi“. Ljetnju akademiju organizuje Zavod za školstvo.

06.06.2018.

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

skladu sa Pravilnikom o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima obavještavamo nastavnike u obrazovno-vaspitnim ustanovama koji se kandiduju za viša zvanja da za obuke koje nijesu akreditovane od strane Zavoda za školstvo i ne nalazi se u Katalogu programa stručnog usavršavanja za 2017/ 2018. i 2018/2019. godinu, pored kopije sertifikata (uvjerenja) dostave i program rada. Po dobijanju navedene dokumentacije, nadležna Komisija za bodovanje programa stručnog usavršavanja će pristupiti bodovanju neakreditovanih obuka po utvrđenim kriterijumima.

23.05.2018.

Poziv za prijavu projekata - Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu

Poziv za prijavu projekata - Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu

U okviru projekta Savjeta Evrope "Kompetencije za demokratsku kulturu" objavljen je poziv za prijavljivanje projekata. Poziv ima za cilj sufinansiranje nacionalnih/lokalnih projekata koji su namijenjeni širenju novog Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu Savjeta Evrope.

23.05.2018.

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

Od školske 2018/19. godine prestaju da važe prelazne odredbe člana 82č i člana 82ć Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Sl. list CG“, br. 45/10, 40/11, 39/13 i 47/17). Drugi strani jezik se izučava u VII razredu osnovne škole, sa dva časa nedjeljno. Hemija se izučava u VIII razredu, sa jednim časom nedjeljno.

17.05.2018.

Takmičenje „Škole za 21. vijek“ - programiranje uz upotrebu Micro:bit uređaja

Takmičenje „Škole za 21. vijek“ -  programiranje uz upotrebu Micro:bit uređaja

Nacionalno takmičenje iz programiranja uz upotrebu Micro:bit uređaja održano je 16. maja 2018. godine u okviru projekta „Škole za 21. vijek“. Takmičenje, koje ima za cilj razvijanje informatičke pismenosti učenika osnovnih škola, organizovao je Britanski savjet u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo.