Manja slova Veća slova RSSVijesti

18.09.2017.

Obilježavanje Evropskog dana jezika

Obilježavanje Evropskog dana jezika Udruženja nastavnika stranih jezika iz Crne Gore (Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM, Udruženje nastavnika njemačkog jezika Crne Gore, Udruženje nastavnika italijanskog jezika Crne Gore, Udruženje predavača ruskog jezika i književnosti Crne Gore i Udruženje profesora francuskog jezika Crne Gore), u saradnji sa Zavodom za školstvo, pozivaju Vas da aktivnosti i događaje povodom obilježavanja Evropskog dana jezika 26.9.2017. godine, planirane u Vašim školama ili u saradnji sa lokalnim zajednicama, najavite i promovišete na websajtu Evropskog centra za moderne jezike Savjeta Evrope.

15.09.2017.

Nova publikacija u okviru programa „Moje vrijednosti i vrline”

Nova publikacija u okviru programa „Moje vrijednosti i vrline”

Program “Moje vrijednosti i vrline”, koji je Zavod za školstvo kreirao u saradnji sa UNICEF Crna Gora u cilju jačanja vaspitne uloge škole i kompetencija nastavnika da podstiču razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika osnovne i srednje škole, realizuje se počev od školske 2015/2016. godine.

13.09.2017.

Trening nastavnika za trenere u oblasti demokratije i ljudskih prava u školi

Trening nastavnika za trenere u oblasti demokratije i ljudskih prava u školi

Ljetnja akademija ljudskih prava za države Jugoistočne Evrope održaće se šesti put na Cetinju u periodu od 16. do 22. septembra 2017. godine. Ljetnju akademiju organizuju Zavod za školstvo u saradnji sa Savjetom Evrope i Vergalend centrom iz Norveške.

25.08.2017.

Završena savjetovanja Zavoda za školstvo o implementaciji reformskih rješenja u osnovnoj školi

Završena savjetovanja Zavoda za školstvo o implementaciji reformskih rješenja u osnovnoj školi

Zavod za školstvo je tokom ove sedmice realizovao planirana savjetovanja o implementaciji reformskih rješenja u osnovnoj školi. Savjetovanja su bila predviđena za direktore, pomoćnike direktora, pedagoge i predsjednike stručnih aktiva razredne nastave i sve nastavnike koji predaju predmete koji su najviše izmijenjeni (Biologija, Geografija, Informatika i Hemija).

12.07.2017.

SAVJETOVANJA O PRIMJENI NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA

SAVJETOVANJA O PRIMJENI NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA

U skladu sa izmjenama nastavnog plana za osnovnu školu, a u cilju blagovremene pripreme za početak nove školske godine, Zavod za školstvo će realizovati savjetovanja na temu Implementacija novog nastavnog plana i programa u periodu od 22.08 – 25.08.2017. godine.

12.07.2017.

Jedanaesta Ljetnja škola „Crna Gora moja postojbina“

Jedanaesta Ljetnja škola „Crna Gora moja postojbina“

Zavod za školstvo i Uprava za dijasporu po jedanaesti put organizuju Ljetnju školu „Crna Gora moja postojbina” za djecu crnogorskih iseljenika na Ivanovim koritima, u periodu od 20. do 30. jula 2017. godine. Ljetnju školu će ove godine pohađati 62 polaznika iz dvanaest zemalja.

11.07.2017.

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA ŠKOLSKU 2017/18. i 2018/19.GODINU

KATALOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA ŠKOLSKU 2017/18. i  2018/19.GODINU

Zavod za školstvo je i ove godine u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika i načinu izbora autora programa stručnog usavršavanja, raspisao konkurs za izbor programa stručnog usavršavanja nastavnika u školskoj 2017/18. i 2018/19. godini.

03.07.2017.

Informaciona i medijska pismenost – strategija i praksa za ugled

Informaciona i medijska pismenost – strategija i praksa za ugled

U okviru projekta "Informaciona i medijska pismenost (IMP) - strategija i praksa za ugled", UNESCO Participacija 2017, čiji je nosilac NBCG “Đurđe Crnojević”, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvim kulture i Zavodom za školstvo, na Cetinju je, u e-učionici Nacionalne biblioteke, 23. juna 2017. godine, održana prva radionica čija tema je bila “Otvoreni pristup, fer korišćenje i etička upotreba informacionih izvora”.

23.06.2017.

Sprovođenje programa „Preduzetničko učenje u okviru područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (od 3 do 6 godina)“

Sprovođenje programa „Preduzetničko učenje u okviru područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (od 3 do 6 godina)“

U Zavodu za školstvo je 23. juna 2017. godine održana prezentacija o sprovođenju programa „Preduzetničko učenje u okviru područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (od 3 do 6 godina)“. Prezentaciju je otvorio gdin Rešad Sijarić, v.d. direktora Zavoda za školstvo.

21.06.2017.

Savjetovanje za direktore/direktorice osnovnih škola na temu: „Realizovano u oblasti školske politike, kulture i prakse”

Savjetovanje za direktore/direktorice osnovnih škola na temu: „Realizovano u oblasti školske politike, kulture i prakse”

Tokom školske 2016/17 godine otpočelo se s praksom kvartalnih sastanaka sa direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova sa ciljem unapređenja kvaliteta inkluzivnog obrazovanja. S tim u vezi u prethodnom periodu su rukovodioci ustanova upoznati sa principima inkluzije i nediskriminacije u školama, sa Indeksom za inkluziju kao instrumentom za unapređenje prakse.