Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Zdravi stilovi života

Kvalitetno obrazovanje za svako dijete, kao jedan od opštih ciljeva reforme obrazovanja u Crnoj Gori, usmjereno je ne samo na kvalitet učeničkog znanja, nego i na kontinuiranu podršku razvoju i zaštiti svih potencijala djece – fizičkih, psihičkih, socijalnih. Zato je sveukupno zdravlje djece jednako važan cilj reforme obrazovanja.

Cilj projekta je da se nastavnici/e obuče za primjenu nastavnog programa – Zdravi stilovi života – kao i da koriste priručnik za ovaj predmet. To će omogućiti djeci da steknu nova znanja o različitim pitanjima koja se tiču njihovog fizičkog, socijalnog i mentalnog zdravlja i blagostanja, kao i da razviju pozitivne stavove i vještine, koji će im koristiti kao protektivni (zaštitni) faktori za smanjenje rizika po njihovo zdravlje.

Autori i autorke nastavnog programa za osnovnu školu su docent dr Dragan Laušević, epidemiolog (Institut za zdravlje, Podgorica), Slavica Vujović, pedagog (Gimnazija, Bar) i Anđa Backović, psiholog (Zavod za školstvo). 

Program je finansijski podržan od Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (projekat „Podrška sprovođenju Strategije za HIV/AIDS u Crnoj Gori ). U saradnji sa UNDP-om (Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Kancelarija za Crnu Goru), Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva i Ispitnim centrom, Zavod za školstvo je uspješno implementirao projekat.

Zdravi stilovi života spadaju u rijetke izborne predmete koji imaju napisan i odštampan priručnik za nastavnike/ce i udžbenik za učenike/ce na crnogorskom i albanskom jeziku. U cilju promocije programa urađen je TV spot i poster, po čemu smo postali prepoznatljivi u široj javnosti.

Broj učenika/ca koji/e je birao ovaj predmet i broj nastavnika/ca koji je realizovao program se uvećavao iz jedne u drugu školsku godinu. Tako je, na primjer, u školskoj 2008/09. godini ovaj predmet izučavalo oko 900 učenika/ca, školske 2009/10. godine ga je odabralo oko 2400 učenika/ca, da bi u školskoj 2010/11. godini taj broj narastao na oko 4100 učenika/ca. Broj obučenih nastavnika/ca I modula (mahom nastavnici/e biologije, pedagozi i psiholozi) je na kraju dostigao broj od 165 iz 89 osnovnih škola. Broj edukovanih nastavnika/ca za II modul (metode aktivnog učenja/nastave) je 97, za III modul (sekvencijalna analiza nastave i scenarija za čas) je 86 i za IV modul (kritičko mišljenje) je 51.

Zavod za školstvo je realizovao eksperimentalno istraživanje o efektima zdravih stilova života u nastavi. Cilj ovog eksperimentalnog istraživanja je bio da se utvrdi da li predmet Zdravi stilovi života ima očekivani uticaj na znanje, vrijednosti i životne vještine, tj. na ponašanje učenika/ca osnovnih škola. Rezultati istraživanja pokazuju da je uvođenje ovog izbornog predmeta bilo opravdano.

Cilj projekta je i uvođenje predmeta Zdravi stilovi života (ZSŽ) u srednje škole, tj. izrada nastavnog programa kako bi se srednjoškolcima omogućilo da ovaj predmet izučavaju kao obavezni izborni predmet. S obzirom na to da u većini srednjih škola ne postoji predmet kroz koji bi učenici/e usvajali znanja i sticali vještine u cilju promocije zdravlja i prevencije obolijevanja, uočena je potreba da se ovakav predmet nađe na školskim listama obaveznih izbornih predmeta.

Da bi se ovaj cilj ostvario, izrađen je nastavni program za obavezan izborni predmet Zdravi stilovi života za gimnazije. Autori i autorke nastavnog programa za gimnaziju su dr Rajko Strahinja, epidemiolog (Institut za zdravlje, Podgorica), Slavica Vujović, pedagog (Gimnazija, Bar), Anđa Backović, psiholog (Zavod za školstvo) i Lazar Macanović, profesor fizičke kulture (Gimnazija Bar). Pošto se ovaj premet već izučava u VIII ili IX razredu osnovne škole, smatramo da bi u gimnazijama optimalno vrijeme za izučavanje bio I ili II razred. I to ne samo zbog kontinuiteta, već i zbog uzrasta učenika/ca, a i činjenice da u III i IV razredu gimnazije  učenici/e biraju predmete za dopunu maturskog standarda. U narednom periodu je u planu izrada nastavnog programa za srednje stručne škole.

 

Koordinator projekta

Radoje Novović, samostalni savjetnik