Мања слова Већа слова РСС

Здрави стилови живота

Квалитетно образовање за свако дијете, као један од општих циљева реформе образовања у Црној Гори, усмјерено је не само на квалитет ученичког знања, него и на континуирану подршку развоју и заштити свих потенцијала дјеце – физичких, психичких, социјалних. Зато је свеукупно здравље дјеце једнако важан циљ реформе образовања.

Циљ пројекта је да се наставници/е обуче за примјену наставног програма – Здрави стилови живота – као и да користе приручник за овај предмет. То ће омогућити дјеци да стекну нова знања о различитим питањима која се тичу њиховог физичког, социјалног и менталног здравља и благостања, као и да развију позитивне ставове и вјештине, који ће им користити као протективни (заштитни) фактори за смањење ризика по њихово здравље.

Аутори и ауторке наставног програма за основну школу су доцент др Драган Лаушевић, епидемиолог (Институт за здравље, Подгорица), Славица Вујовић, педагог (Гимназија, Бар) и Анђа Бацковић, психолог (Завод за школство). 

Програм је финансијски подржан од Глобалног Фонда за борбу против АИДС-а, туберкулозе и маларије (пројекат „Подршка спровођењу Стратегије за ХИВ/АИДС у Црној Гори ). У сарадњи са УНДП-ом (Програм Уједињених нација за развој, Канцеларија за Црну Гору), Заводом за уџбенике и наставна средства и Испитним центром, Завод за школство је успјешно имплементирао пројекат.

Здрави стилови живота спадају у ријетке изборне предмете који имају написан и одштампан приручник за наставнике/це и уџбеник за ученике/це на црногорском и албанском језику. У циљу промоције програма урађен је ТВ спот и постер, по чему смо постали препознатљиви у широј јавности.

Број ученика/ца који/е је бирао овај предмет и број наставника/ца који је реализовао програм се увећавао из једне у другу школску годину. Тако је, на примјер, у школској 2008/09. години овај предмет изучавало око 900 ученика/ца, школске 2009/10. године га је одабрало око 2400 ученика/ца, да би у школској 2010/11. години тај број нарастао на око 4100 ученика/ца. Број обучених наставника/ца И модула (махом наставници/е биологије, педагози и психолози) је на крају достигао број од 165 из 89 основних школа. Број едукованих наставника/ца за ИИ модул (методе активног учења/наставе) је 97, за ИИИ модул (секвенцијална анализа наставе и сценарија за час) је 86 и за ИВ модул (критичко мишљење) је 51.

Завод за школство је реализовао експериментално истраживање о ефектима здравих стилова живота у настави. Циљ овог експерименталног истраживања је био да се утврди да ли предмет Здрави стилови живота има очекивани утицај на знање, вриједности и животне вјештине, тј. на понашање ученика/ца основних школа. Резултати истраживања показују да је увођење овог изборног предмета било оправдано.

Циљ пројекта је и увођење предмета Здрави стилови живота (ЗСЖ) у средње школе, тј. израда наставног програма како би се средњошколцима омогућило да овај предмет изучавају као обавезни изборни предмет. С обзиром на то да у већини средњих школа не постоји предмет кроз који би ученици/е усвајали знања и стицали вјештине у циљу промоције здравља и превенције оболијевања, уочена је потреба да се овакав предмет нађе на школским листама обавезних изборних предмета.

Да би се овај циљ остварио, израђен је наставни програм за обавезан изборни предмет Здрави стилови живота за гимназије. Аутори и ауторке наставног програма за гимназију су др Рајко Страхиња, епидемиолог (Институт за здравље, Подгорица), Славица Вујовић, педагог (Гимназија, Бар), Анђа Бацковић, психолог (Завод за школство) и Лазар Мацановић, професор физичке културе (Гимназија Бар). Пошто се овај премет већ изучава у ВИИИ или ИX разреду основне школе, сматрамо да би у гимназијама оптимално вријеме за изучавање био И или ИИ разред. И то не само због континуитета, већ и због узраста ученика/ца, а и чињенице да у ИИИ и ИВ разреду гимназије  ученици/е бирају предмете за допуну матурског стандарда. У наредном периоду је у плану израда наставног програма за средње стручне школе.

 

Координатор пројекта

Радоје Нововић, самостални савјетник