Мања слова Већа слова РСС
1.  Комплексност простора

ПРИМЈЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

ОБЈЕКТИ ИЗГРАЂЕНИ У ДОБА КРАЉА НИКОЛЕ И ПЕТРОВИЋА

ОШ „ОЛГА ГОЛОВИЋ", Никшић

Наставница Сњежана Бошковић, ученице Дарија Радуловић и Ксенија Јоксовић ИX1У реализацији пројекта Р.А.В.Е. СПАЦЕ Подизање свијети о вриједности простора кроз процес образовања учествовало је девет институција из 5 земаља (Грчка, Италија, Пољска, Црна Гора и Словенија). Циљ пројекта је био да се кроз образовни процес продубе знања о одрживом развоју и просторном планирању. Имплементација овог пројекта у основним и средњим школама ученицима нуди знања која ће им омогућити учешће у процесима одлучивања и системском планирању. 

Предметни програм за изборни предмет Вредновање простора (ВИИИ или ИX разред) настао је као резултат учешћа Завода за школство у РАВЕ Спаце пројекту (Подизање свијести о вриједности простора) у оквиру ИНТЕРРЕГ ИИИ Б ЦАДСЕС програма.

Обука наставника представља најважнији предуслов његове успјешне реализације. Програм обуке омогућава унапређење образовања у области тема просторног планирања и просторног одрживог развоја, које су до сада биле мало или фрагментарно заступљене у образовном систему, а у савременом друштву се све више указује потреба за њима. Такође, спровођење обуке омогућава интеграцију мултидисциплинарних знања и вјештина (и код наставника и код ученика) у један свеобухватан систем знања о простору као ресурсу, са аспекта одрживог развоја.

Током обуке наставника за вредновање простора кроз образовни процес реализована су четири семинара за наставнике основних школа (74 наставника), један семинар за наставнике гимназија (20 наставника) и округли сто за 25 директора основних школа.

Намјера ових семинара је била да се наставници упознају са предложеном методологијом рада и развијеним наставним средствима укључујући и видео материјал. Такође, наставницима је указано на могућност примјене методологије приликом реализације отвореног дијела курикулума и сродних тема у постојећим предметним програмима.

Током пројекта одштампан је приручник за наставнике, прилагођен видео-материјал и пропагандни материјал.

Приручник за наставнике Образовањем до вредновања простора (250 примјерака) се састоји из три дијела: методолошка упутства, припреме наставника за наставу и радне листови за ученике.

Видео-материјал (серијал од 12 епизода у трајању од 30 минута) је преведен са енглеског на црногорски језик и за сваку школу направљен комплет од 12 ДВД. Захваљујући сарадњи Завода за школство и Министарства за заштиту животне средине филмови су приказани у оквиру Образовног програма РТЦГ.


Серијал покрива следеће тематске цјелине: комплексност простора, одрживи развој, национално благо, споменици, културна баштина, пејзажи, насеља, биодиверзитет, радни простор, град, транспорт и управљање простором.


Урађен је постер (300 примјерака) и Брошура за школе и ученике.

 

 

Координаторка пројекта

Невена чабрило, самостална савјетница

 

+382 20 408 939
невена.цабрило@ззс.гов.ме