Мања слова Већа слова РСС

РАЗМЈЕНА ЗНАЊА МЕЂУ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ЈАДРАНСКОЈ РЕГИЈИ (КЕПАСС), ИПА Јадрански програм прекограничне сарадње други позив

Завод за школство реализује трогодишњи пројекат КЕПАСС у који је укључено 8 образовних институција из 6 земаља Јадранске регије. Регија Фриули Венеција Ђулија - Управа за сарадњу у области образовања, универзитетског образовања, истраживања и породичних политика (лидер на пројекту) (И), Колеџ уједињеног свијета Дуино (И), Марцхе Регион – Одјељење за образовање обуку, права у области образовања и контролу (И), Завод за школство (МНЕ), Министарство образовања, науке, културе и спорта Херцеговачко-Неретванског кантона (БиХ), Истарска жупанија (ХР), Регионална дирекција за образовање Влоре (АЛ) и Завод за школство (СЛО)

Циљеви КЕПАСС пројекта су интегрисање образовних система у Јадранској регији, подизање нивоа средњошколског образовања и стварање услова за већу мобилност ученика.

Поред тога што омогућава узајамно признавање средњошколских програма и диплома, пројекат доприноси снажном повезивању образовних институција. Размјена знања и искустава и јачање конкурентности образовних програма у Јадранској регији представља посебну вриједност пројекта, будући да је у потпуности усклађен са Стратешким оквиром Европа 2020.

Како би учествовале у програму мобилности, школе су акредитоване током КЕПАСС пројекта. Само школе које које су нудиле додатну вриједност за ученике су ушле у процес акредитације.

Ученицима између 17 и 18 година се пружила могућност да похађају школу у другој држави Јадранске регије у току И полугодишта ИИИ разреда. Током ова три мјесеца ученици су изложени утицајима различитих култура, језицима и програмима што повећава њихову флексибилност, унапријеђује интеркултуралне компетенције, способност за превазилажење етничких предрасуда, стицање нових вјештина и учење језика и унапређивање  способности за рад на различитим тржиштима рада. Програм размјене је обухватио 105 ученика из 21 школе.

Директори и наставници одабраних (пилот) школа су учествовали на тренинзима и радионицама. Наставници су такође били укључени у израду међународних модула. Током пројекта је дефинисан систем за процјену компетенција које ученици стичу током програма мобилности како би се међусобно признале дипломе. На крају програма школе ће добити акредитацију у КЕПАСС ситему. Креирање сета компетенција које ће бити заједничке за Јадранску регију умногоме ће олакшати будуће размјене ученика, као и проходност на заједничком тржишту рада.

У програм размјене је укључено 15 ученика из Црне Горе из три акредитоване средње школе из Црне Горе: Гимназија „Петар И Петровић Његош“ Даниловград,  Средња мјешовита школа „Бећо Башић“ Плав и Гимназија „Слободан Шкеровић “ Подгорица. У програму учествује  15 ученика из ове три школе. Ученићи су провели три мјесеца у школама у Мостару (БиХ), Поречу (ХР), Сежани (СЛО) и Трсту (ИТ). Као дио пројектних активности Колеџ Уједињеног Свијета из Дуина, Италија је обезбиједио и стипендију у пуном износу за једног ученика из једне од ове три школе поред редовног додијељивања стипендија заинтересованим ученицима из свих школа у Црној Гори

Током програма размјене, ученици су пратили наставу у школи-домаћину и осим језика, упознали нове културе и стекли нова познанства. Трошкови пута и смјештаја су у потпуности били покривени средствима из пројекта.

Завод за школство Црне Горе, као партнер на КЕПАСС пројекту је обезбиједио свим ученицима који долазе у Црну Гору смјештај, потребне уџбенике и неопходни школски прибор.

На конференцији организованој у оквиру КЕПАСС пројекта у Ровињу 9. и 10. марта представљена су искуства ученика, учесника програма размјене КЕПАСС који су боравили у Истри као и ученика из истарских школа који су боравили у школама у Црној Гори, Босни и Херцеговини и Италији. Учесници конференције су имали могућност да у директном разговору са ученицима добију повратне информације о читавом тромјесечном искуству размјене, нивоу задовољства, наученом итд. Врло су интересантна била свједочења ученика о превазилажењу културних предрасуда које су имали прије доласка у школе домаћине.

На конференцији су представљене и иновације у образовању које се односе на развој личних вјештина и вриједности. Дат је нагласак колико учешће на оваквим размјенама утиче на лични развој и сазријевање као и препознавање сопствених вриједности како код ученика који учествују у размјенама тако и код наставног кадра који ради са њима. Такође је говорено и о важној улози тутора у процесу размјене и стицања нових знања у новој средини.

Како су у КЕПАСС програму учествовале школе из шест земаља са различитим школским системима било је врло интересантно разговарати о томе колико учење у два различита школска система утиче на развој личних вриједности и знања како ученика који учествују у програму размјене тако и њихових професора у школама домаћинима или њиховим матичним школама у које се враћају послије три мјесеца.

Општи закључак конференције је да су сви партнери на пројекту, директори школа, наставници, тутори и ученици веома задовољни програмом КЕПАСС и сви су на основу својих искустава дали сугестије шта би се у наредној размјени могло урадити другачије и унаприједити.

Како је након програма размјене, унутар пројекта ангажован екстерни евалуатор који је радио на евалуацији програма, водећи партнер је представио и резултате евалуације који су такође врло добри и показују спремност и жељу свих партнера да се са програмом КЕПАСС настави и у будућности.

 

Координаторка пројекта

Невена Чабрило