Мања слова Већа слова РССУ оквиру Међународне развојне сарадње – билатерална техничка помоћ Републике Словеније, Завод за школство реализује Пројекат СТУДИЈСКЕ ПОСЈЕТЕ – Размјена искустава и примјера добре праксе међу образовним системима Републике Словеније и Црне Горе.

Пројекат је осмишљен са циљем јачања административних капацитета запослених у Заводу и школама у Црној Гори и запослених у сродним институцијама у Републици Словенији.

У периоду од 19. до 23. априла 2011. године реализована је И фаза Пројекта која је подразумијевала студијску посјету црногорске делегације – представника Завода за школство, институцијама из области образовања у Републици Словенији, са циљем размјене искустава у оквиру више програмских задатака: праћење, анализа и развој образовног система; концепт матурског и стручног испита; мјере неопходне за развој појединих нивоа образовања, примјена нових наставних технологија; реализација наставе изборних предмета; екстерно утврђивање квалитета образовно-васпитног рада; систем континуираног професионалног развоја наставника; програми обуке за наставнике, директоре и стручне сараднике.

Представници Завода за школство у студијској посјети Републици Словенији били су: мр Радослав Милошевић Атос, пом. директора Завода за школство, Сектор за унапређивање образовања; Радоје Нововић, самостални савјетник, руководилац Одсјека за истраживање и развој образовног система; мр Весна Булатовић, самостална савјетница, Одсјек за утврђивање квалитета; Нермин Хајдарпашић, самостални савјетник, Одсјек за утврђивање квалитета и Нађа Лутершек, самостална савјетница у Одсјеку за континуирани професионални развој.

Завод за сколство    Завод за сколство   

Црногорска делегација је у току петодневне студијске посјете обишла више институција из области образовања – Министарство за школство и спорт; Завод за школство Републике Словеније; „Ђачки дом Ивана Цанкара“ у Љубљани; Школу за директоре Предосље;Основну школу и вртић Орехек, Општина Крањ; Гимназију Пољане, Шкофијску класичну гимназију Шентвид  и Омладински хостел у Љубљани – и размјенила искуства са великим бројем колега из Словеније.

Завод за сколство


Друга фаза Пројекта подразумијевала је узвратну посјету словеначке делегације црногорским институцијама образовања. Реализована је од 24. до 26. октобра 2011. године.


Завод за сколство

Завод за школство Црне Горе су посјетили Владимир Милекшич, помоћник директора Завода за школство Републике Словеније и Игор Продник, секретар у служби за међународну сарадњу у Министарству просвјете и спорта Републике Словеније.


Завод за сколство

Представници словеначке делегације су у Заводу за школство представили свој образовни систем и разговарали са представницима црногорских образовних институција о различитим питањима из области образовања. Састанку је присуствовао велики број директора/ки основних школа и гимназија, представници Министарства просвјете и спорта, Центра за стручно образовање, Завода за уџбенике, представник Министарства вањских послова и европских интеграција, представници НВО и међународних организација, као и запослени у Заводу за школство Црне Горе.

Завод за сколство

Представници словеначке делегације су током ове посјете обишли предшколску установу „Сунцокрили“, Основну школу „Павле Ровински“ и Гимназију „Слободан Шкеровић“.

Овакви и слични пројекти значајно доприносе умрежавању и подстицању изградње капацитета, ширењу сарадње између сродних институција из држава региона и шире.