Мања слова Већа слова РСС
Завод за школство већ неколико година успјешно сарађује са НВО Нанасен дијалог центар Црна Гора. Сарадња је посебно интензивирана у оквиру реализације пројекта Образовне институције имплементирају образовање за мир који се имплементира у три школе у Црној Гори: ОШ “Маршал Тито”, Улцињ, ОШ “Марко Миљанов”, Подгорица и ОШ “Милија Никчевич”, Никшић. Исте школе биле су укиључене у програм Школска медијација, тако да образовање за мир наставља и развија циљеве претходно реализованог пројекта.

Завод за школство и НВО НДЦЦГ потписали су Меморандум о сарадњи фебруара 2009. године. У Каталогу програма стручног усавршавања наставника за школску 2011/12. годину акредитован је програм обуке за наставнике Подршка процесу реформе образовања у Црној Гори – Нансен школа дијалога и школска медијација.

НВО НДЦ Црна Гора је у оквиру својих активности реализовао неколико студијских посјета у оквиру којих су практичари из региона (Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина) имали прилику да размјењују искуства у примјени школске медијације у својим учионицама. Осим посјета у региону, организована је и студијска посјета Криму (Украјина) гдје је реализован практични семинар у оквиру пројекта Размјена искустава наставника са Западног Балкана и из земаља ЗНД-а: Образовање за мир доноси мир у свијету, чији су координатори били НВО НДЦЦГ и НВО ИД центар, Крим. У оквиру сарадње Завода за школство са НВО које се баве стручним усавршавањем наставника, чланица црногорске делегације била је др Душанка Поповић. Чланице делегације биле су и: Бранка Канкараш (МПН), Ивана Гајовић (НДЦЦГ), Весна Попов и Рита Задрима (ОШ „Маршал Тито" из Улциња). Семинар је реализован у административном центру Аутономне Покрајине Крим, Симферопољу, и трајао је од 14. до 19. маја 2010. године. То је наставак рада започетог у Подгорици, у оквиру сличног семинара, када су колеге са Крима били гости у Црној Гори. Осим представника из Црне Горе и домаћина, у раду су учествовали представници Босне и Херцеговине, Србије, Републике Српске и Молдавије.

На семинару су разматране многе занимљиве теме и размијењена искуства из наставе, посебно начини на које се уважавају различитости и пихвата интеркултуралност, а учесници су имали прилику и да посјете друге градове Крима (Бахчусарај, Јалта...) и разговарају са представницима институција у којима се имплеметирају иновативни образовни програми, усмјерени на формирање толеранције и интеркултурални дијалог. Такође, у оквиру професионалног развоја наставника, демострирани су програми обуке који се односе на ове и сличне теме, као и поједине активности кроз које се освјешћује значај толеранције и уважавања у интеркултуралном окружењу.

Током 2011. године у Заводу за школство је, на иницијативу Нансен дијалог центра Црна Гора, реализован консултативни састанак на тему Образовне институције имплементирају образовање за мир (13. април 2011. године). Састанак је реализован у оквиру регионалног пројекта сарадње образовних институција из Црне Горе и Србије, а водила га је Ивана Гајовић, извршна директорица НВО Нансен дијалог центра Црна Гора. Састанку су присуствовали директори школа и наставници који примјењују програм мировног образовања (ОШ „Милија Никчевић“, Никшић, ОШ „Марко Миљанов“, Подгорица и ОШ „Маршал Тито“, Улцињ), као и представници Министраства просвјете и спорта и Завода за школство.

Током састанка направљен је преглед примјене програма мировног образовања у нашим школама и презентовани примјери добре праксе других земаља које имплементирају Образовање за мир кроз постојеће предмете (Бранка Канкараш, МПС). Након тога, учесници су кроз рад у групама издвојили предмете у чије програме је могуће интегрисати садржаја мировног образовања и дискутовали о начинима реализације ове идеје. Такође, дискутовало се о начину израде приручника за наставнике у којем би се нашли конкретни приједлози имплементације мировног образовања кроз поједине предмете, било као припрема за читав школски час, било као једна од активности на часу. Предложена је форма у облику које треба дати приједлог припреме часа или активности која ће се наћи у приручнику.

Формиран је и тим за регионалну сарадњу који чине наставници – мировни едукатори и директори основних школа из Подгорице (ОШ „Марко Милајнов“), Никшића (ОШ „Милоја Никчевић“) и Улциња (ОШ „Маршал Тито“), представници релевантних институција (Министарства просвјете и спорта, Завода за школство) и невладиних организација које се баве овом тематиком.

Такође, у Заводу за школство је 27. априла 2011. године, у организацији Нансен дијалог центра Црна Гора, реализована и радионица током које је презентова програм Образовања за мир које се примјењује у Аустралији. Фацилитатор радионице био је гдин Гарy Схаw, представник Министраства просвјете Аустралије, област Викторија, и представник области Пацифик у Глобалној групи образовања за мир, у оквиру мреже Глобалног партнерства за превенцију оружаних конфликата. Гдин Схаw је кроз интерактиван, радионичарски стил представио програме, стратегије и методологије које имају за циљ боља постигнућа у школској средини, квалитативну промјену климе и начина рјешавања спорова у школској средини као и моделе који добро функционишу у мултиетничким срединама.

 

Након овог састанка реализовани су састанци у Улцињу од 1. до 3. јула 2011. године и у Тивту од 4. до 6. новембра 2011. године, као и Евалуацијски састанак пројекта Образовне институције имплементирају образовање за мир. Такође, НДЦ ЦГ и Завод за школство реализовали су састанак у Будви, 16. и 17. децемба 2011. године, на којем су прецизирани кораци у договореним активностима (дати приједлози форме за припреме наставника, анализирани приспјели радови и дате јасне сугестије и др.).

Завод за шкослтво и НДЦЦГ настављу да партнерски реализују пројекат Образовне институције имплементирају образовање за мир.