Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.05.2018

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

Od školske 2018/19. godine prestaju da važe prelazne odredbe člana 82č i člana 82ć Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Sl. list CG“, br. 45/10, 40/11, 39/13 i 47/17). Drugi strani jezik se izučava u VII razredu osnovne škole, sa dva časa nedjeljno. Hemija se izučava u VIII razredu, sa jednim časom nedjeljno.21.09.2018.

Prve Zelene zastave i status međunarodne Eko-škole za 17 obrazovno-vaspitnih ustanova

Prve Zelene zastave i status međunarodne Eko-škole za 17 obrazovno-vaspitnih ustanova

Zavod za školstvo je juče, na Dan ekološke države Crne Gore, u Eko zgradi UN-a u Podgorici, u saradnji sa Sistemom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori upriličio Prvu dodjelu nagrade Zelena zastava i sertifikata o sticanju statusa međunarodne Eko-škole.


Aktuelnosti

19.10.2018.

Realizovana savjetovanja na temu „Korupcija u obrazovanju“

Realizovana savjetovanja na temu „Korupcija u obrazovanju“

Zavod za školstvo je u okviru Akcionog plana programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za 23. i 24. poglavlje bio u obavezi da realizuje aktivnosti u oblasti korupcije u obrazovanju. Jedna od ključnih aktivnosti podrazumijeva realizaciju istraživanja sa učenicima osnovne i srednje škole. Nakon sprovedenog istraživanja Zavod za školstvo je realizovao savjetovanje sa predstavnicima đačkih parlamenata i nastavnicima koji koordiniraju njihovim radom.

više...
17.10.2018.

Nominujte svoj rad za ELTons nagrade za inovacije 2019

Nominujte svoj rad za ELTons nagrade za inovacije 2019

Britanski savjet i ove godine organizuje takmičenje „ELTons nagrade za inovacije u nastavi engleskog jezika”. ELTons je međunarodna nagrada koja prepoznaje i slavi inovacije na polju učenja i nastave engleskog jezika (ELT).

više...
04.10.2018.

Seminar „Integrisano učenje sadržaja i jezika“

Seminar „Integrisano učenje sadržaja i jezika“

U organizaciji Zavoda za školstvo, uz ekspertsku podršku Evropskog centra za moderne jezike iz Graca, 4. i 5. oktobra 2018. godine, u Zavodu za školstvo, održava se seminar Integrisano učenje sadržaja i jezika (CLIL). Seminar je otvorio direktor Zavoda za školstvo, gospodin Rešad Sijarić i istakao značaj teme ovog seminara, kao i saradnje sa Evropskim centrom. Ekspert Evropskog centra, gospodin Kevin Schuck, pozdravio je prisutne i predstavio im rad i resurse Centra.

više...
04.10.2018.

Obavještenje školama o izvođenju nastave fizičkog vaspitanja

Obavještenje školama o izvođenju nastave fizičkog vaspitanja

Povodom određenih nedoumica o primjeni predmetnog programa Fizičko vaspitanje za I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX razred osnovne škole, obavještavamo vas da će se važeći program primjenjivati do usvajanja novog, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni. Važeći program Fizičko vaspitanje za srednje stručne škole koji je zasnovan na ishodima, u srednjim stručnim školama se primjenjuje do daljnjeg (Fizičko vaspitanje za I, II, III i IV, Fizičko vaspitanje za I, II, i III i Fizičko vaspitanje za I i II razred srednjih stručnih škola).

više...
02.10.2018.

Istraživanje „Korupcija u obrazovanju“

Istraživanje „Korupcija u obrazovanju“

Zavod za školstvo je u okviru Akcionog plana programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za 23. i 24. poglavlje bio u obavezi da realizuje aktivnosti u oblasti korupcije u obrazovanju. Jedna od ključnih aktivnosti podrazumijeva realizaciju istraživanja sa učenicima osnovne i srednje škole. Istraživanje je obavljeno u 17 opština u Crnoj Gori , u 47 škola, od čega 28 osnovnih i 19 srednjih škola.

Download više...

Multimedija

16.03.15 video1-11 (1)
16.03.15 video1-22
16.03.15 Adriatic IPA
03.09.14 NEW Title 35-1
03.09.14 NEW Title 20-1
02.09.14 NEW Title 37
02.09.14 NEW Title 36
02.09.14 NEW Title 34
02.09.14 NEW Title 33
02.09.14 NEW Title 32