Manja slova Veća slova RSS

Programi opšteobrazovnih predmeta za srednje stručne škole

Albanski jezik i književnost (2+2)

Albanski jezik i književnost (3+3+3+3)

Albanski jezik i književnost (3+2+2)

Biologija (1) 

Biologija (2)

Biologija (2+2)

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost (3+2+2)

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost (3+3)

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjiživnost (3+3+3)

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjiživnost (3+3+3+3)

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjiživnost (2+2)

Crnogorski jezik kao nematernji (2+2+2+2)

Crnogorski jezik kao nematernji (2+2+2)

Ekologija (1)

Ekologija (2)

Engleski jezik (3+2+2)

Engleski jezik (2+2) 

Engleski jezik (2+2+2+2) 

Engleski jezik (3+3+3+3)

Engleski jezik (2+2+2)

Fizika(1)

Fizika (2)

Fizika (2+2)

Francuski jezik (2+2+2+2)

Geografija (1)

Geografija (2)

Hemija (1)

Hemija (2)

Hemija (2+2)

Informatika (2)

Informatika (2+2)

Istorija (1)

Istorija (2) 

Italijanski jezik (2+2+2+2)

Likovna umjetnost (2)

Matematika (2+2)

Matematika (2+2+2)

Matematika (2+2+2+2)

Matematika (3+3+3+3) 

Matematika (3+2+2)

Matematika društveno-humanistička usmjerenja (3+3+3+3)

Matematika tehničko-tehnološka usmjerenja (3+3+3+3)

Izabrana poglavlja iz matematike za III i IV razred (dopuna maturskog standarda)

Njemački jezik (2+2+2+2)

Psihologija (2)

Ruski jezik (2+2+2+2)

Sociologija(2)

Sociologija(1)

Fizičko vaspitanje (2+2)

Fizičko vaspitanje (2+2+2) 

Fizičko vaspitanje (2+2+2+2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programi opšteobrazovnih predmeta za četvorogodišnje stručne škole (do školske 2007/18)

 

Albanski jezik i književnost (I, II, III i IV razred)

 

Albanski jezik, izborni predmet (III i IV razred)

Biologija

Crnogorski jezik i književnost (I, II, III i IV razred)

Crnogorski jezik i književnost (I, II, III i IV razred)

Engleski jezik, I strani jezik (I, II, III i IV razred) 

Engleski jezik, II strani jezik (I, II, III i IV razred) 

Engleski jezik, izborni predmet (III i IV razred) 

Filozofija

Fizičko vaspitanje (I, II, III i IV razred)

Fizika

Francuski jezik, I strani jezik (I, II, III i IV razred) 

Francuski jezik, II strani jezik (I, II, III i IV razred)

Francuski jezik, izborni predmet (III i IV razred)

Geografija

Građansko obrazovanje, izborni predmet (III razred)

Građansko obrazovanje, izborni predmet (IV razred)

Hemija

Italijanski jezik, I strani jezik (I, II, III i IV razred)

Italijanski jezik, II strani jezik (I, II, III i IV razred)

Italijanski jezik, izborni predmet (III i IV razred)

Informatika (I ili II razred)

Istorija

Istorija (I ili II razred)

Likovna umjetnost

Matematika

Muzička umjetnost

Njemački jezik, I strani jezik (I, II, III i IV razred) 

Njemački jezik, II strani jezik (I, II, III i IV razred) 

Njemački jezik, izborni predmet (III i IV razred)

Psihologija

Ruski jezik, I strani jezik (I, II, III i IV razred) 

Ruski jezik, II strani jezik (I, II, III i IV razred)

Ruski jezik, izborni predmet (III i IV razred) 

Sociologija ( I razred ) 

Sociologija ( II razred)

Sociologija (III razred)

Sociologija ( IV razred)


Programi opšteobrazovnih predmeta za togodišnje stručne škole

Psihologija