Manja slova Veća slova RSS
>

Realizovana savjetovanja na temu „Korupcija u obrazovanju“

Realizovana savjetovanja na temu „Korupcija u obrazovanju“
Datum objave: 19.10.2018 16:06 | Autor: Zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


Zavod za školstvo je u okviru Akcionog plana programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za 23. i 24. poglavlje bio u obavezi da realizuje aktivnosti u oblasti korupcije u obrazovanju. Jedna od ključnih aktivnosti podrazumijeva realizaciju istraživanja sa učenicima osnovne i srednje škole. Nakon sprovedenog istraživanja Zavod za školstvo je realizovao savjetovanje sa predstavnicima đačkih parlamenata i nastavnicima koji koordiniraju njihovim radom.

Savjetovanje je obavljeno na regionalnom nivou sa predstavnicima svih osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Savjetovanjima su prisustvovali predstavnici 139 osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Savjetovanja su realizovana u periodu od 3. do 19. oktobra 2018. godine na Žabljaku, u Bijelom Polju, Beranama, Kotoru, Budvi, Nikšiću i Podgorici. Savjetovanja su realizovali Predrag Vujičić, šef Kancelarije za opšte poslove i Radoje Novović, načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema u Zavodu za školstvo. Nakon savjetovanja, škole imaju obavezu da realizuju određene aktivnosti sa učenicima u cilju podizanja svijesti o pojavi korupcije u obrazovanju i društvu uopšte, kao i o odupiranju izazovima koje korupcija sa sobom nosi. Mogućnosti škole za realizaciju raznih aktivnosti zavise od njihove inventivnosti, spremnosti i posvećenosti da se ovaj problem predstavi na najbolji način i podigne svijest učenika, nastavnika i roditelja o neophodnosti bavljenja ovim fenomenom. Zavod, kao najbolji način za podizanje svijesti učenika i formiranje sistema vrijednosti kojim se na adekvatan način zauzima stav prema nedozvoljenim radnjama u obrazovanju, predlaže realizaciju edukativnih radionica sa učenicima kroz program rada Đačkog parlamenta, kao i na časovima odjeljenjske zajednice. Takođe, škole mogu da posvete jedan dan slobodnog kurikuluma preventivnim aktivnostima u oblasti korupcije u obrazovanju i društvu uopšte. Takođe, škole mogu da organizuju tribine na ovu temu, đačke priredbe, muzičke perfomanse, izložbe likovnih i literarnih radova, da pozivaju goste na času iz raznih sfera društva a koji se direktno ili indirektno bave korpupcijom i sl. Takođe, u obavezi su da prezentaciju rezultata istraživanja prikažu na sastancima đačkih parlamenata, nastavničkih vijeća, savjeta roditelja itd.