Manja slova Veća slova RSS
>

Program hospitacija za nastavnike njemačkog jezika u školama u SR Njemačkoj

Program hospitacija za nastavnike njemačkog jezika u školama u SR Njemačkoj
Datum objave: 08.02.2018 09:52 | Autor: zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


Program hospitacija za nastavnike njemačkog jezika, za koji se mogu prijaviti i nastavnici iz Crne Gore, sprovodi se u okviru Inicijative „Škole: Partneri za budućnost“. Inicijativu podržava Konferencija ministara za kulturu SR Njemačke, Ministarstvo spoljnih poslova SR Njemačke i Pedagoška služba za razmjenu SR Njemačke.
Hospitacije će se održati u periodu od 04. do 24. novembra.

Hospitacije se organizuju u vidu tronedjeljnog boravka u školama u SR Njemačkoj, kako bi se nastavnicima njemačkog jezika omogućilo: bolje upoznavanje njemačkog školskog sistema; upoznavanje inovativnih formi držanja nastave na temu inkluzije ili obrazovanja za održivi razvoj; ostvarivanje profesionalnih kontakata; upoznavanje sa različitim vrstama školskog obrazovanja; poboljšanje jezičkih vještina; produbljivanje znanja o regionu i kulturi SR Njemačke, kao i mogućnost predstavljanja svoje zemlje.
Program se odnosi na nastavnike koji:
- predaju njemački kao strani jezik ili drže stručnu nastavu na njemačkom jeziku sa fondom od najmanje 12 časova nedjeljno u osnovnim i srednjim školama (starosna dob učenika: od 7 do 18 godina);
- su na početku svog profesionalnog angažmana, ali koji posjeduju radno iskustvo u nastavi njemačkog jezika u trajanju od najmanje tri godine;
- dobro vladaju njemačkim jezikom (C1 nivo u skladu sa Evropskim referentnim okvirom), kako bi aktivno mogli da učestvuju u razgovoru tokom nastave, odnosno programskoj ponudi u okviru škole koja organizuje hospitaciju;
- u posljednje dvije godine nijesu učestvovali u obukama organizovanim u Njemačkoj;
- su već završili jezičko usavršavanje u svojoj zemlji, zainteresovani su, motivisani i komunikativni.

Prijave se dostavljaju Ambasadi SR Njemačke u Crnoj Gori. Prijavni formular koji treba popuniti elektronskim putem možete preuzeti ovdje. Kompletno popunjen formular predati u dva primjerka, uz ličnu fotografiju za pasoš na prijavnici Ambasade SR Njemačke.

Rok za podnošenje prijava Ambasadi SR Njemačke je 05. mart 2018. godine do 16 časova.

Prijave poslate direktno Službi za pedagošku razmjenu neće biti uzete u obzir.

Kandidati koji dobiju pozitivan odgovor se obavezuju da će prihvatiti dodijeljeno mjesto, odnosno školu u SR Njemačkoj u kojoj je predviđena njihova hospitacija. Ukoliko kandidati već imaju kontakte sa određenom školom ili regionom u SR Njemačkoj, taj podatak treba da navedu u prijavnom formularu.

Ministarstvo spoljnih poslova SR Njemačke obezbjeđuje stipendiju. Na početku hospitacije, od strane škole u kojoj se hospitacija obavlja, obezbijeđen je: paušal za smještaj i obroke u porodici koja obezbjeđuje boravak za hospitante i jednokratna naknada u iznosu od 500, 00 eura za pokrivanje ličnih troškova (npr. ulaznice za kulturne događaje, lični troškovi, knjige, lijekovi koji se ne izdaju na ljekarski recept i sl.).

Troškove puta za SR Njemačku i povratak plaća hospitant. Obezbijeđen je i paušal za putne troškove, koji se određuje u zavisnosti od teritorijalne udaljenosti zemlje iz koje dolaze kandidati i SR Njemačke. Ovaj paušal učesnici programa dobijaju tek po svom dolasku u školu u kojoj je organizovana hospitacija. Služba za pedagošku razmjenu obezbjeđuje zdravstveno osiguranje, kao i osiguranje u slučaju nesreće i osiguranje odgovornosti za period od 02. do 26.11.2018. (zdravstveno osiguranje pokriva samo troškove liječenja akutnih bolesti tokom boravka u SR Njemačkoj, kao i akutne stomatološke probleme).
Troškovi stomatoloških, oftamoloških ili generalnih ljekarskih pregleda, tretman hroničnih bolesti, kao i medikamenti koji se ne izdaju na recept nijesu obuhvaćeni obezbijeđenim osiguranjem, a nakon isteka navedenog perioda, prestaje i zaštita obezbijeđena osiguranjem.