Manja slova Veća slova RSS
>

STANDARDI KOMPETENCIJA ZA NASTAVNIKE I DIREKTORE U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

STANDARDI KOMPETENCIJA ZA NASTAVNIKE I DIREKTORE U VASPITNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA
Datum objave: 12.01.2017 12:57 | Autor: Zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


Na predlog Zavoda za školstvo, II saziv Nacionalnog savjeta za obrazovanje je na 12. sjednici, održanoj 29. decembra 2016. godine, usvojio Standarde kompetencija za nastavnike i direktore u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Pojam nastavnik, prema Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju (2013), u Članu 10, odnosi se na: nastavnike, vaspitače, stručne saradnike, saradnike u nastavi i druge izvođače obrazovno-vaspitnog rada.

Prilikom formulisanja standarda usvojen je pristup da oni opisuju način na koji se sprovodi praksa nastavnika i direktora, i to više u obliku principa, očekivanja, nego u obliku propisanih procedura. Stoga, standardi opisuju znanja, vještine i stavove (kompetencije) koje obrazovni sistem, i društvo u cjelini, očekuje od uspješnog nastavnika i direktora. Odnose se na sve nastavnike, bez obzira na fazu njihove karijere, i treba ih primjenjivati imajući u vidu kontekst u kome nastavnik i direktor rade.
U procesu izrade, od najveće koristi bio je dijalog sa nastavnicima-praktičarima, kao i rukovodiocima ustanova. Takođe, analizirani su standardi za nastavnike i direktore u obrazovnim sistemima država u regionu i u Evropi.

Standardi kompetencija za nastavnike i direktore u vaspitno-obrazovnim ustanovama