Manja slova Veća slova RSS
>

Pojašnjenje procedura za izdavanje potvrda o pohađanju akreditovanih seminara

Pojašnjenje procedura za izdavanje potvrda o pohađanju akreditovanih seminara
Datum objave: 02.12.2016 11:06 | Autor: zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu  Zavod za školstvo je dopisom br. 03-1732/1 od 9.11.2016. godine i putem sajta uputio direktorima/cama i autorima/koordinatorima programa stručnog usavršavanja nastavnika Obavještenje o procedurama izdavanja potvrda o pohađanju akreditovanih seminara na osnovu novog Pravilnika o organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika i načinu izbora autora programa stručnog usavršavanja.
  S obzirom da je na adresu Zavoda za školstvo pristigao veći broj pitanja koja se odnose na tumačenje novog Pravilnika i procedura izdavanja potvrda, nalazimo za shodno da uputimo sljedeća pojašnjenja koja se odnose na programe obuka čiji je organizator institucija izvan Zavoda za školstvo, u Crnoj Gori i inostranstvu:  
•  Pravilnik o organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika i načinu izbora autora programa stručnog usavršavanja je stupio na snagu 15. oktobra 2016. godine. Shodno tome, svi akreditovani programi obuke u Katalogu za 2016/2017. godine čiji je organizator institucija izvan Zavoda u Crnoj Gori ili inostranstvu, a koji su održani nakon naznačenog datuma, podliježu proceduri iz novog Pravilnika;
•  Ukoliko je seminar započet prije 15. oktobra 2016.godine, a završen nakon ovog datuma, važeća je procedura iz novog Pravilnika;
•  Polaznici seminara ne dostavljaju pojedinačno Zavodu za školstvo zahtjev za izdavanje potvrde, već to čine autori/organizatori za sve nastavnike koji su pohađali njihov seminar;
•  Organizator obuke ili autor programa ispunjene obrasce za svakog polaznika obuke šalje u WORD-u* sa skeniranim potpisom organizatora obuke prije slanja dokumentacije u Zavod-preuzeti sa sajta ZZŠ**;
•  Izvještaj o realizovanim aktivnostima u matičnoj ustanovi polaznici obuke dostavljaju organizatoru obuke;
•  Ako polaznik/ca seminara nije zaposlen/a, na crti u obrascu se ostavlja prazan prostor. U tom slučaju, ne dostavlja se izvještaj o realizovanim aktivnostima u ustanovi;

•  Potvrde se mogu dostaviti i lično (organizator obuke potpisuje potvrde u našoj ustanovi);
•  Zavodu za školstvo ne treba upućivati zahtjev za održavanje obuke, već je organizator dužan da dostavi dokumentaciju: Izvještaj o realizovanom programu obuke, spisak i potpise polaznika-svojeručni potpis.


Prilog: *Primjer ispunjenog obrasca potvrde
**Obrazac potvrde