Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.05.2018

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

Od školske 2018/19. godine prestaju da važe prelazne odredbe člana 82č i člana 82ć Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Sl. list CG“, br. 45/10, 40/11, 39/13 i 47/17). Drugi strani jezik se izučava u VII razredu osnovne škole, sa dva časa nedjeljno. Hemija se izučava u VIII razredu, sa jednim časom nedjeljno.23.05.2018.

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

Od školske 2018/19. godine prestaju da važe prelazne odredbe člana 82č i člana 82ć Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Sl. list CG“, br. 45/10, 40/11, 39/13 i 47/17). Drugi strani jezik se izučava u VII razredu osnovne škole, sa dva časa nedjeljno. Hemija se izučava u VIII razredu, sa jednim časom nedjeljno.


Aktuelnosti

06.06.2018.

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

skladu sa Pravilnikom o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima obavještavamo nastavnike u obrazovno-vaspitnim ustanovama koji se kandiduju za viša zvanja da za obuke koje nijesu akreditovane od strane Zavoda za školstvo i ne nalazi se u Katalogu programa stručnog usavršavanja za 2017/ 2018. i 2018/2019. godinu, pored kopije sertifikata (uvjerenja) dostave i program rada. Po dobijanju navedene dokumentacije, nadležna Komisija za bodovanje programa stručnog usavršavanja će pristupiti bodovanju neakreditovanih obuka po utvrđenim kriterijumima.

više...
23.05.2018.

Poziv za prijavu projekata - Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu

Poziv za prijavu projekata - Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu

U okviru projekta Savjeta Evrope "Kompetencije za demokratsku kulturu" objavljen je poziv za prijavljivanje projekata. Poziv ima za cilj sufinansiranje nacionalnih/lokalnih projekata koji su namijenjeni širenju novog Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu Savjeta Evrope.

više...
23.05.2018.

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

Od školske 2018/19. godine prestaju da važe prelazne odredbe člana 82č i člana 82ć Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Sl. list CG“, br. 45/10, 40/11, 39/13 i 47/17). Drugi strani jezik se izučava u VII razredu osnovne škole, sa dva časa nedjeljno. Hemija se izučava u VIII razredu, sa jednim časom nedjeljno.

više...
17.05.2018.

Takmičenje „Škole za 21. vijek“ - programiranje uz upotrebu Micro:bit uređaja

Takmičenje „Škole za 21. vijek“ -  programiranje uz upotrebu Micro:bit uređaja

Nacionalno takmičenje iz programiranja uz upotrebu Micro:bit uređaja održano je 16. maja 2018. godine u okviru projekta „Škole za 21. vijek“. Takmičenje, koje ima za cilj razvijanje informatičke pismenosti učenika osnovnih škola, organizovao je Britanski savjet u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo.

više...
15.05.2018.

Održana javna rasprava o predmetnom programu Fizičko vaspitanje za osnovnu školu

Održana javna rasprava o predmetnom programu Fizičko vaspitanje za osnovnu školu

Javna rasprava o predmetnom programu Fizičko vaspitanje za osnovnu školu održana je 14. maja 2018. godine u prostorijama Zavoda za školstvo. Na početku javne rasprave prisutnima se obratila predsjednica Komisije, mr Novka Milošević. Ona je u svom izlaganju prisutnima pojasnila kako je protekla izrada programa.

više...

Multimedija

16.03.15 video1-11 (1)
16.03.15 video1-22
16.03.15 Adriatic IPA
03.09.14 NEW Title 35-1
03.09.14 NEW Title 20-1
02.09.14 NEW Title 37
02.09.14 NEW Title 36
02.09.14 NEW Title 34
02.09.14 NEW Title 33
02.09.14 NEW Title 32